Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase
02. juni 2020

Nu også søgning på myndigheds-autorisering 

Firmaer, der søger efter en ny, troværdig rådgiver, ønsker en let, præcis og effektiv søgemetode. Derfor er søgesystemet på Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase nu udvidet, så man også kan søge på de kunde-anbefalede rådgiveres myndigheds-autorisering. Det gør databasen helt unik.

Kombinationen af søgesystemets over 230 kompetence-områder grupperet i 13 hovedkategorier og den nye mulighed for at koble ønsket om en myndigheds-autorisering på sin søgning gør søgningen yderst præcis. Og da man efter bare 4-5 klik kan have et søgeresultat på dvrdb.dk bliver søgningen både let og effektiv. Det er helt unikt i Danmark.

Udvidelsen af søgesystemet gør, at man f.eks. kan søge efter en statsautoriseret revisor i Århus, der også kan rådgive om IT-drift og outsourcing, hvis da der findes sådan en virksomhed og de har valgt at være med i databasen!

Myndigheds-autorisering og kunde-anbefaling

For i det hele taget at kunne være med i Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase, skal rådgivervirksomhederne vise mindst én konkret kundeanbefaling på deres profilside. Hvis der eksisterer et autoriseringssystem fra myndighedernes side for deres branche, kan de nu også angive den, f.eks. om rådgivervirksomheden er en:
- Autoriseret arbejdsmiljørådgiver
- Registreret revisor
- Statsautoriseret revisor eller en
- Statsautoriseret translatør

Sådan søger man

Hvis rådgiveren, du søger efter, skal være myndigheds-godkendt, kan du nu angive denne "kompetence" før du søger. Det gør du i Myndigheds-autorisering kategorien nederst på siden Søg virksomhedsrådgiver. En markering her går med i en eventuel "og"-søgning, men man kan også nøjes med en markering i autorisations-kompetencefeltet alene. Så får man f.eks. alle de statsautoriserede revisorer, der er i databasen.

Beregnet til firmaer og virksomhedsrådgivere i alle brancher

Søgesystemet på Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase er i forvejen beregnet til at man på en ensartet måde nemt kan søge efter en advokat, revisor, managementkonsulent, IT-rådgiver, personaleudvikler, arbejdsmiljøekspert, reklamekyndig eller enhver anden form for virksomhedsrådgiver i bred forstand.

Samtidig er Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase designet til at tilgodese søgernes behov for et præcist, lettilgængeligt og effektivt hjælpeværktøj, de kan bruge i bestræbelserne på at løse et helt konkret behov i deres firma.