Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase

- masser af fordele til en attraktiv pris

 Det valgte menupunkt er ikke publiceret!

Skaf os 3 nye –
så får du chokolade

For hver 3 virksomhedsrådgivere, der opretter en profilside hos os og henviser til at de har lært os at kende ved en henvisning fra dig, sender vi en lækker æske choko-lade til dig - helt uden beregning.

Læs mere her.

Du gi'r rådgivere
- vi gi'r chokolade

Alle kender mindst 3 andre rådgi-vere - kommer dine 3 med, sen-der vi chokolade - helt uden be-regning. Læs mere her.

 

Ekstra fordele kun for rådgivere

RådgiverUniverset indeholder bl.a. informationsartikler og en kalen-der over aktiviteter, der er rele-vante for virksomhedsrådgivere. Plus en lang række rabatordninger og gode tilbud på varer og servi-ces.

I RådgiverForum har du mulighed for at omtale dine eller dine kun-ders ledige stillinger, opgaver og projek-ter, foredrag, varer, der købes eller sælges, samt dine holdninger og meninger om aktu-elle emner.

Læs meget mere her

Bliv leverandør til virksomheds-rådgiverne

Virksomhedsrådgiverne og rådgiv-
ningsvirksomhederne er en attrak-
tiv målgruppe. Bliv leverandør til
dem i Rådgiveruniverset på Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase.

Læs mere her.