RådgiverUniverset og RådgiverForum

– specielt for virksomhedsrådgivere

 

Ekstra fordele til dig som virksomhedsrådgiver 

Print

Klik på de enkelte punkter for at få flere oplysninger længere nede på siden:
 

 Rabatter og tilbud    Arrangementer    RådgiverUniverset

Mange rabatordninger
og gode tilbud
kun for rådgivere

  Kalender med
arrangementer og events
relevante for rådgivere 
 

Informationsartikler mm.
- relevante for rådgivere

         
 RådgiverForum    RådgiverForum    RådgiverForum

Opslagstavle til ledige stillinger hos dine kunder

  Opslagstavle til opgaver og projekter, hvor du har behov for hjælp fra andre rådgivere   Opslagstavle til de foredrag,
du kan holde for andre
         
 RådgiverForum    RådgiverForum    Nyhedsbrev
Opslagstavle til overskudsvarer mv. hos dine kunder   Debatforum for rådgivernes holdninger og meninger    Speciel udgave for rådgivere
 
 Vi - og du - bliver fundet - læs mere her           Giv os et citat, vi kan bruge i markedsføringen - klik her


RådgiverUniverset

Rådgiveruniverset er et lukket område, som kun kan ses af virksomhedsrådgivere, der er logget ind og som har en aktiv virksomhedsprofil. I RådgiverUniverset har du bl.a. adgang til:

 • Informationsartikler – relevante for virksomhedsrådgivere – links eller download *
 • Aktivitetskalender – relevante aktiviteter og arrangementer for virksomhedsrådgivere *
 • RådgiverForum – fri brug for alle, alle kan lægge noget ind – se nedenfor
 • Gode tilbud på varer og andre produkter *

I opstartsfasen for Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase er områderne markeret med * ikke fuldt udbyggede, de afhænger bl.a. af andre virksomheder.

Her er nogle tænkte eksempler på gode tilbud på varer og serviceydelser fra leverandører:

 • Kommer du i juli måned giver vi 15% rabat hvis du medbringer dokumentation for din profil i Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase.
 • Bestiller du julegaven til dine kunder hos os inden den 15. november, sender vi den for dig uden beregning.
 • Køber du mindst 15 stykker wienerbrød til dit møde hos os, giver vi 10% rabat. Husk at downloade en kupon, bestil i forvejen og hav kuponen med når du afhenter.
 • Kommer du mellem kl. 7.00 og kl. 8.00 byder vi på en stor kaffe til en lille kaffes pris.
 • Vi har importeret en helt speciel whisky, som vi kun sælger til rådgiverne på Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase. Kontakt os på…
Leverandør-profilside eksempel

Helt konkret har vi gode tilbud og rabatordninger på hoteller, kursuscentre, konferencefaciliteter, reklamegaver, profiltøj, vin, bilservice, alarmsikring, TV, lyd- og billedelektronik, computertilbehør, husholdningsapparater, små el-apparater, erhvervsbøger mv. fra virksomheder som Dansikring og mange andre.

I vores nyhedsbrev informerer vi om nye leverandører, der kommer til. Får du ikke allerede nyhedsbrevet, så klik her og tilmeld dig!

RådgiverUniverset vil løbende blive udbygget.


RådgiverForum

Dansk Virksomhedsrådgiverdatabases RådgiverForum er en del af RådgiverUniverset og dermed kun tilgængelig for virksomhedsrådgivere, der er logget ind og som har en aktiv virksomhedsprofil.

Det kan i princippet bruges til hvad som helst, det er rådgivernes eget informations- og kommunikationsområde. Her er nogle eksempler på emneområder, som allerede er oprettet i RådgiverForum:

 • Ledige stillinger – her kan du omtale dine eller dine kunders ledige stillinger
 • Opgaver og projekter – har du opgaver eller projekter, hvor du har behov for hjælp fra andre, kan du lægge dem ind her
 • Foredrag – har du et eller flere foredrag, du f.eks. kunne afholde som en del af andres arrangementer, kan du informere om dem ved at lægge dem ind her.
 • Varebørs – hjælp dine kunder med at få solgt sine varer
 • Holdninger og meninger om aktuelle emner

Emner, hvor kommentarer, meninger og holdninger kan lægges frem, kan f.eks. være

 • Klimaområdet
 • Erhvervsstøtteordninger
 • Finanskrisen og de økonomiske forhold i samfundet generelt
 • Vækst og vækstmuligheder
 • Virksomhedernes villighed til at bruge eksterne rådgivere
 • Branchespredningen på brugen af rådgivere - hvordan er den, hvilken branche bruger mest og hvilken mindst 


Arrangementer for virksomhedsrådgivere

Står din virksomhed for arrangementer, der er relevante for virksomhedsrådgivere, kan du uden omkostninger få dem optaget i Dansk Virksomhedsrådgiverdatabases aktivitetskalender.

Aktivitetskalenderen er en del af RådgiverUniverset og er kun tilgængelig for virksomhedsrådgivere, der har en aktiv virksomhedsprofil i Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase og som er logget ind. På denne måde sikrer du dig, at det er professionelle virksomhedsrådgivere, der ser din information.

Ønsker du at gøre brug af denne service, skal du anvende arrangement-skemaet, som du finder her.

Denne service er også åben for andre end virksomhedsrådgivere.
 


Markedsføring af dit citat om os

Som du sikkert har set, offentliggør vi hver dag på forsiden et citat om Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase. Det kan også være dig og din virksomhed, vi nævner.

Hvis du har en aktiv virksomhedsprofil hos os og giver os et citat om Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase, som passer i vores markedsføringsstrategi, vil det blive vist på forsiden. Det sker i den rækkefølge, vi modtager dem, så jo før du kommer med, jo før bliver du markedsført. Og selv om vi allerede har mange citater, kan dit citat ”risikere” at blive brugt flere gange.

Vi nævner altid firmanavn samt navn på den person, der udtaler citatet. Så det kan godt være en anden end dig som profil-ejer, f.eks. din direktør eller jeres bestyrelsesformand.

Giver du os lov til det, kan det også tænkes at vi bruger citatet i pressemeddelelser, i vores nyhedsbreve, i brochurer osv.


Nyhedsbrev specielt for rådgiverne

Med jævne mellemrum sender Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase et specielt rådgiver-nyhedsbrev ud på e-mail. I nyhedsbrevet informerer vi om vores seneste tiltag, f.eks. nye funktioner, nye kompetenceområder, der kan søges på, nye muligheder i RådgiverForum o.l. Samt naturligvis information om nye leverandører, rabatordninger, gode tilbud og meget mere i RådgiverUniverset.
 


Hjælp til at hjælpe dine kunder

Som virksomhedsrådgiver vil du gerne hjælpe dine kunder. Det gør du naturligvis i form af de kompetencer, produkter og services, din virksomhed tilbyder. Med Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase får du mulighed for meget mere. Her er nogle eksempler:

 • Brug Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase til at søge efter virksomheder og virksomhedsrådgivere, der kan hjælpe på andre områder end dit eget. Hvis kunden har et behov og du kan hjælpe med at finde den rette kompetence, giver du en uventet ekstra service til din kunde. Et plus for dig!
   
 • Brug RådgiverForum og varebørsen på Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase til at informere om dine kunders aktuelle tilbud på varer og ydelser, overskudsprodukter og meget mere. Måske ses tilbuddet af en anden rådgiver, der så kan hjælpe sin kunde til en god handel.
   
 • Brug RådgiverForum på Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase til at søge efter varer for din kunde – måske kan der købes ind billigere og dermed spare penge. På den måde hjælper du din kunde til flere penge på bundlinien – og hvem får ikke en større stjerne af det?
   
 • Byg dit eget netværk. Brug Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase til at søge efter andre virksomheder, der kan indgå i det ”dream team”, du anvender, når du skal løse større opgaver og bredere projekter.
   
 • Har din kunde brug for en foredragsholder om et andet område end dit eget, f.eks. i forbindelse med et kundearrangement, kan du søge efter én i RådgiverForum i Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase.
   
 • Er virksomhedsrådgivere i din kundes målgruppe, kunne det måske være en fordel at få dem oprettet som leverandør på Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase. Læs mere om det her.
   
 • Afholder din kunde et arrangement, der er relevant for professionelle virksomhedsrådgivere, kan du hjælpe med at få det optaget i Dansk Virksomhedsrådgiverdatabases aktivitetskalender, se ovenfor.


Skaf os 3 nye – så får du en æske lækker chokolade

For hver 3 virksomhedsrådgivere, der opretter en profilside hos os og henviser til, at de har lært os at kende ved en henvisning fra dig, sender vi en lækker æske chokolade til dig - helt uden beregning. Læs mere her.


Et godt supplement

En aktiv profil på Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase er et godt supplement til din kontakt til f.eks. netværk, BNI, Vækstfonden, et væksthus eller vækstforum i din region, erhvervsservice i din kommune mv.

Genveje og hjælp

Sådan bliver du oprettet som profil-ejer - se vejledningen

Opret dig som profil-ejer

Log ind - profil-ejer

Brug for en udskrift? Klik på

Print-ikon
print-ikonen i øverste højre hjørne af rammen. Så får du en ud-skrifts-venlig udgave af siden.

Masser af muligheder for ændringer undervejs

I hele den tid, din virksomheds-profil er aktiv, kan du løbende æn-dre i den, f.eks.:
- Redigere i alle tekster, bl.a. sel-ve profilteksten
- Skifte din logo-fil ud med en an-den
- Tilføje flere kundereference-ud-talelser (mod betaling)

Når løbetiden er ved at være udlø-bet, får du en e-mail med påmin-delse om fornyelse. Hele fornyel-sesprocessen foregår på samme måde som for den indledende op-rettelse og betaling.

Se oversigten over produkter og priser her.

Har du arrangemen-ter, der er relevante for rådgivere?

Så kan du uden omkostninger få dem optaget i Dansk Virksom-hedsrådgiverdatabases aktivitets-kalender.

Kalenderen er en del af Rådgiver-Universet og er kun tilgængelig for dem, der har en aktiv virksom-hedsprofil og som er logget ind. Det er altså professionelle virk-somhedsrådgivere, der ser din in-formation.

Læs mere her.