Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase

- over 230 kompetencer i 13 hovedkategorier

 

Generelle betingelser for brug af Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase 

Print

Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase er en online, web-baseret søgetjeneste, der gør det muligt fra en database at fremsøge informationer om virksomheder, som i bred forstand rådgiver andre virksomheder. Disse rådgivervirksomheder har selv lagt deres egne informationer ind i databasen.

Ydelsen er stillet til rådighed af selskabet Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase aps, CVR nr. 32559018.

Når du anvender Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase og www.dvrdb.dk accepterer du følgende generelle brugsbetingelser.
 

Ansvarsfraskrivelse

Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase indeholder information om andre virksomheder. Al den information om de enkelte virksomheder, der kan fremsøges i Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase, er lagt ind af den enkelte virksomhed selv. Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase er således kun videreformidler af informationsindholdet. Vi kan derfor ikke garantere for nøjagtigheden, kvaliteten eller lovligheden af dette indhold. Vi forbeholder os dog ret til stikprøvevis at kontrollere rigtigheden de informationer, der fremgår af virksomhedsprofilerne.

Af samme grund påtager Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase eller personerne bag sig derfor ikke nogen som helst form for ansvar for nogen som helst information om de enkelte virksomheder i databasen. Vi kan således på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for de informationer, som findes på hjemmesiden eller i databasen, uanset om informationerne skulle være ukorrekte eller krænkende.

Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, der vises på Dansk Virksomhedsrådgiverdatabases hjemmeside.

Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase påtager sig intet ansvar for indholdet på andre internet/hjemmesider, som det er muligt at linke sig videre til. Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, der vises på disse hjemmesider.
 

Nyhedsbrev

Du har mulighed for at tilmelde dig til modtagelse af nyhedsbreve på e-mail fra Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase. I den forbindelse skal du informere os om dit navn, din e-mail adresse samt virksomhedsnavn, hvorefter vi lægger dig ind i vores mailing-liste.

Du kan til enhver tid blive taget ud af mailing-listen igen. Vi skal blot have besked på e-mail eller pr. post. Du kan også bruge vores generelle kontaktformular.

Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase behandler dine data fortroligt. Det vil sige, at vi ikke viderebringer dine data til andre institutioner eller virksomheder.
 

Brugeradfærd

Med brugeradfærd mener vi den måde, som du bruger Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase på. Vi behandler din brugeradfærd fortroligt og den bliver ikke viderebragt til andre institutioner eller virksomheder.
 

Sikkerhed i kommunikationen

En søgning i Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase foregår som almindelig åben internettrafik. Der anvendes ikke nogen form for kryptering.
 

Browser-understøttelse

Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase understøtter nedenstående browsere og systemer. Det vil sige, at vi løbende kontrollerer vores sider på de nævnte browsere og systemer. Benyttes en anden browser eller et andet system kan vi ikke garantere for, at Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase fungerer optimalt.

Windows PC:

  • Internet Explorer 6.0 eller nyere
  • Mozilla Firefox 1.5 eller nyere

Apple OS X:

  • Apple Safari 1.3 eller nyere
  • Mozilla Firefox 1.5 eller nyere

Vi anbefaler, at du løbende undersøger, om der er kommet en ny version af den browser, du benytter.
 

Rettigheder

Alle rettigheder til Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase, herunder, men ikke begrænset til navne, logoer, varemærker, grafik, ikoner, billeder, lydfiler, tekster og software, tilhører Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase aps og er beskyttet i henhold til lov om ophavsret og anden relevant lovgivning.

Genveje og hjælp

Søg rådgiver

Kompetence-oversigt

Brug for en udskrift? Klik på

Print-ikon
print-ikonen i øverste højre hjørne af rammen. Så får du en ud-skrifts-venlig udgave af siden.

Få vores nyhedsbrev

Med jævne mellemrum sender et nyhedsbrev ud på e-mail, hvor vi informerer vi om de seneste tiltag, f.eks. nye funktioner, nye kompe-tenceområder, der kan søges på o.l.

Kom med - læs mere her.

Bliv leverandør til virksomheds-rådgiverne

Virksomhedsrådgiverne og rådgiv-
ningsvirksomhederne er en attrak-
tiv målgruppe. Bliv leverandør til
dem i Rådgiveruniverset på Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase.

Læs mere her.