Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase

- et bredt og præcist kompetencesøgesystem

 

Virksomhedsrådgiver-kompetenceområder 

Print

Her kan du se, hvilke kompetenceområder, der kan søges på.

Der er over 230 kompetenceområder grupperet i 13 hovedkategorier. Hertil kommer myndigheds-autorisering.

Vi vil foreslå, at du kigger valgmulighederne grundigt igennem, før du begynder en søgning. På den måde er du sikker på, at du finder de rigtige rådgivervirksomheder frem. Nemlig dem, der arbejder med netop det kompetenceområde, hvor du har behov for hjælp.

Kompetenceområderne er sorteret alfabetisk inden for hver hovedkategori.


Dansk Virksomhedsrådgiverdatabases virksomheder arbejder med rådgivning om:

Ledelse og strategi

Bestyrelse og Advisory Boards
CSR – Corporate Social Responsibility
Datterselskaber
Forandringsledelse
Forretningsplaner
Fysisk placering af virksomhed
Generationsskifte og udtræden af virksomheden
International forretningsudvikling og globalisering
Iværksætteri og opstart af virksomhed
Joint Ventures
Køb og sammenlægning af virksomheder
Ledelse/driftsledelse generelt
Ledelsesrapportering
Netværk, networking og andre eksterne relationer
Omstrukturering, turn-around
Organisationsstruktur
Organisationsudvikling
Projektledelse og –styring
Risikostyring
Salg af virksomhed
Selskabsform og ejerstruktur
Strategi og forretningsplanlægning
Strategiske partnerskaber
Virksomhedens værdier
Vision og mission

Salg

Agenter, distributører og forhandlere
Eksport
Forhandlingsteknik
Franchising
Kundeservice
Salgsledelse og -styring
Salgsplanlægning og salgsplaner
Salgsstrategi
Salgsteknikker
Telefonsalg
Udbudssystemer

Markedsføring

Annoncering og reklame
Branding
Brochurer, tryksager og andre salgsmaterialer
Brug af billeder, video mv. i markedsføringen
Brug af lyd, musik mv. i markedsføringen
Butiksindretning
Grafisk identitet og design – virksomhed og produkter
Internethandel, e-handel, e-business, e-commerce
Kunde-, markeds- og konkurrentanalyse
Kundedatabaser, mailinglister og direct mail
Kundeloyalitetssystemer
Kundesegmentering
Logo og andre varemærker
Markedsføringsstrategi
Marketingplan
Mediavalg
Merchandising
Messer og udstillinger
PR og pressekommunikation
Prissætning
Seminarer og konferencer
SEO - søgemaskineoptimering
Skiltning, displays mv.
Sociale medier
Telemarketing, mødebookning mv.
Vareplacering, Space Management mv.
Web-sites, hjemmeside-design

Produktion

Drifts- og procesoptimering/effektivisering
ISO 900X certificering
Kvalitetsstyring og kvalitetskontrol
Lean Manufacturing
Outsourcing
Procesdokumentation
Produktionsfaciliteter og -udstyr
Produktionsledelse og -styring
Produktionslokaler
Produktionsplanlægning
Produktionssikkerhed
Produktionsteknologi
Svind

Indkøb og logistik

Import
Indkøbsledelse og -styring
Indkøbsvarekontrol og -kvalitet
Lagerhoteller
Lagerindretning
Lagerstyring
Leverandørkontrol, bl.a. check af udenlandsk produktion, arbejdspladser, miljø mv.
Logistik og vareflow
Sourcing - alternative leverandører – udstyr, materialer osv.
Supply Chain Management
Transport og forsendelse

Produktudvikling, forskning og innovation

Brugerdreven innovation
Brugervejledninger
CE mærkning
Certificering
Design og formgivning
Emballage
Forskning
Innovation og innovationsprocesser
Lokalisering
Patentering
Produkttilpasning til lokale forhold – oversættelse mv.
Produktudvikling
Teknisk dokumentation
Test og validering
Udviklingsværktøjer

Administration og generel virksomhedsdrift

Administrative systemer
Alarm-, overvågnings- og sikkerhedssystemer
Anlægsaktiver – inventar og driftsmidler
Biler og bildrift
Bygningsforsikring
Ejendomsadministration og -drift
Erhvervs- og løsøreforsikring
Forsyningsforhold - el, gas, vand mv.
Husleje og andre faste omkostninger
Kontorartikler
Kontorinventar og –indretning
Kunst og udsmykning
Lokaler og lokaleleje
Procedurer og forretningsgange
Rengøring
Tyveri, svindel og andet detektivarbejde
Vagt og overvågning

Økonomi og finansiering

Betalingssystemer, kreditkort mv.
Budgettering
Debitorer – styring, kontrol, kreditvurdering, og dårlige betalere
Debitorfinansiering - fakturabelåning / factoring
Digitale årsrapporter, XBRL mv.
Finansielle aktiver, aktier mv.
Finansiering generelt
Finansieringsformer - øvrige
Formueforvaltning
Inkasso
Kaution
Kreditorstyring
Leasing
Likviditetsstyring
Lån
Moms
Offentlige tilskud og puljer
Omkostningsreduktion
Regnskab og bogholderi
Rembourser og andre udenlandske betalingsformer
Rentabilitetsforøgelse
Renter og gebyrer
Revision
Skat
Told og afgifter
Udenlandske aktiver
Udlandstransaktioner
Valutaforhold
Venturekapital
Økonomistyring

HR og personaleforhold

Afskedigelser og genplacering
Arbejdsmiljø og sikkerhed
Bespisning, frokostordninger mv.
Coaching
Farlige kemikalier - politik
Indeklima
Interim Management
Kompetenceudvikling
Løn, overenskomster mv.
Medarbejderpleje
Medarbejderpolitikker
Medarbejdersamtaler
Mentoring
Pensionsordninger
Personalegoder
Personalehåndbøger
Personlig planlægning
Produktivitetsfremmende foranstaltninger
Rejsesikkerhed
Rekruttering – nye medarbejdere
Sproglige kompetencer
Sundhedspolitik og sundhedsordninger
Sygdoms- og ulykkesforsikringer
Tidsstyring og tidsforbrug
Uddannelse og træning
Vikarer

Juridiske forhold

Agent-, forhandler- og distributørkontrakter mv.
Ansættelseskontrakter
Arbejdsret
Bolig- og byggeret
Erhvervs- og selskabsforhold, selskabsformer mv.
Erhvervsejendomme og erhvervslejemål
Erstatningsret
EU og international lovgivning
Forsendelses- og transportret
Forsikringsret
Internationale transaktioner
Konkurrence- og markedsføringslovgivning
Konkurs, insolvens og selskabsopløsning mv.
Købs- og samarbejdsaftaler og kontrakter
Mediation og mægling
Miljølovgivning
Overvågning og personsikkerhed
Patenter, licenser, rettigheder og immaterialret
Revisorer, landmænd og andre særlige grupper
Salgskontrakter, leveringsbetingelser mv.
Skat og afgifter
Skilsmisse, arv og testamente i virksomhedssammenhæng
Sociale forhold, udlændinge, menneskerettigheder mv.

IT og telecom

Business Intelligence
Cloud Computing
CMS og web-site systemer
CRM-systemer og kundedatabaseløsninger
Elektronisk dokumenthåndtering - EDH- og ESDH-systemer
Elektronisk fakturering, EDI mv.
ERP/økonomi/bogholderisystemer
Hardware – pc’er, servere, storage, skærme mv.
Hjemmeside/web-site opbygning og programmering
HR-systemer
IT-outsourcing
IT-sikkerhed
IT-strategi
Kontorsoftware
Lønadministrationssystemer
Netværk og netværksintegration
Operativsystemer mv.
Printere og udskriftsløsninger
Produktionsstyringssystemer
Softwareudvikling
Systemer til e-handel, web-sites og anden digital markedsføring
Søgemaskineoptimering - IT-mæssig
Telecom-løsninger, omstillingssystemer mv.
Telecom-udstyr, telefoner mv.
Webhosting

Energi og miljø

Affaldsforhold
Energistyring og energiforbrugsoptimering
ISO 14000 certificering
Klima- og CO2-forhold, CO2-kvoter
Miljøpolitik
Miljøregnskab
Miljøstyring

Branchespecifik rådgivning

Arkitektur, bygnings- og rumdesign
Bank- og forsikring
Byggeri og anlæg, ingeniørmæssig rådgivning
Detailhandel
Energi- og forsyningssektoren
Engroshandel
Fiskeri
Fødevarebranchen
IT
Kommuner
Landbrug
Medicosektoren
Produktion og maskinteknik, ingeniørmæssig rådgivning
Skovbrug
Stat og regioner
Telekommunikation
Transport og spedition

Myndigheds-autorisering

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver
Autoriseret inkassovirksomhed
Registreret revisor
Statsautoriseret revisor
Statsautoriseret translatør

Tilbage til toppen af siden

Genveje og hjælp

Søg rådgiver

Søgevejledning

Oversigt over postnumre

Generelle betingelser for brug af Dansk Virksomhedsrådgiver-
database

Brug for en udskrift? Klik på

Print-ikon
print-ikonen i øverste højre hjørne af rammen. Så får du en ud-skrifts-venlig udgave af siden.

Få vores nyhedsbrev

Med jævne mellemrum sender et nyhedsbrev ud på e-mail, hvor vi informerer vi om de seneste tiltag, f.eks. nye funktioner, nye kompe-tenceområder, der kan søges på o.l.

Kom med - læs mere her.

Bliv leverandør til virksomheds-rådgiverne

Virksomhedsrådgiverne og rådgiv-
ningsvirksomhederne er en attrak-
tiv målgruppe. Bliv leverandør til
dem i Rådgiveruniverset på Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase.

Læs mere her.